trasigcerebrum.blogg.se

Min gamla hjärnskadeblogg som jag hade i Metro har ju försvunnit så jag får skapa en ny.

Grundarna som fann lösningen

Kategori: Allmänt

Slutet på Bills historia i början.
 
Vi börjae få många trogna vänner, och en gemenskap har växt fram mellan oss som det är underbart att känna som en del av. Vi känner verkligen livsglädje, även under press och svårigheter. Jag har sett hur hundratals familjer har börjat gå en väg som verkligen leder någon vart, jag har sett hur de mest hopplösa familjeförhållanden har lagts till rätta och hur fejder och bitterhet av alla slag har undanröjts. Jag har sett män komma ut från sjukhus och anstalter och återta sin plats i familj och samhälle. Affärsmän och yrkesfolk har återfått sin ställning. Det finns knap-past något slags bekymmer och elände som inte har övervunnits bland oss. I en stad i väst och dess omgivningar finns det ett tusental av oss, våra familjer medräknande. Vi träffas ofta, så att nykomlingar kan finna den gemen-skap de söker. Vid dessa informella möten kan man ofta räkna till mellen 50 och 200 personer. Vi växer i både antal och styrka. (2014 bestod AA av ungefär 115 000 grupper.)
 
En berusad alkoholist är en föga tilldragande varelse. Vår kamp med dem är omväxlande ansträngande, komisk och tragisk. En stackars karl begick självmord i mitt hem. Han kunde inte, eller ville inte, förstå vårt sätt att leva.
   Det är emellertid också mycken glädje förknippad med denna tillvaro. Jag förmodar att en del skulle bli chockerade över vår skenbara värdslighet och sorglöshet. Men alldeles under ytan vilar ett dödligt allvar. Tron måste verka tjugofyra timmar om dygnet i och genom oss, annars går vi under.
   De flesta av oss känner att vi inte längre behöver söka efter Utopia. Vi har det hos oss här och nu. Varje dag sprider sig i allt vidare cirklar min väns enkla ord i vårt kök om frid på jorden och till människorna en god vilja.
 
Bill W, medgrundare till AA, dog 24 januari 1971

Ja jag startade en ny blogg för ett tag sedan. Den skriver jag om min syn på den stora boken. Det är vi alkoholisters bibel. Den får många ut av oss att finna nykterhet. För genom alkoholismen så är det många som har drabbads ut av en hjärnskada. Antagligen genom sitt supande eller konsekvenserna ut av sitt drickande.