trasigcerebrum.blogg.se

Min gamla hjärnskadeblogg som jag hade i Metro har ju försvunnit så jag får skapa en ny.

Hur skadad är jag?

Kategori: Allmänt

Jag undrar om att jag har den här hjärnskadan inte vill se att jag har den. Jag vet att jag inte kan springa längre. Att jag blir trött ut att att koncentrera mig på att inte sluddra eller vingla allt för mycket. Jag har ju varken kontat med läkare eller psykologer längre. Så jag vet ju inte hur mycket den hjärnskadan som jag fick i samband med misshandeln 1995. Jag är bara glad över att jag överlevde (hemsk bild). Det var mycket på grund ut av att jag var envis. Jag lyckades ju även bryta allt beroende ut av alkohol och andra sinnesförändrade droger. Det har jag lyckas med hjälp av att studera den Stora boken som AA skrivit. Framför allt Bill och Bob. Jag skulle vilja veta hur skadad jag är nu mera i hjärnan. Jag kanske ska ta kontakt med någon läkare eller psykolog och få en koll. Men allt kostar ju pengar och i och med att jag bara arbetar i 75% och är pensionerad i 25%